MAXXX

autoservis, pneuservis

MK-COM, s.r.o.

vždy čerstvé plody

Masážny salón DUO

zegenerujeme Vaše telo

DOTANIERA.SK

španielske špeciality
me občianske združenie DEVIK a svoju činnosť vykoná - vame od roku 2006. Základným cieľom nášho združenia je prispieť k zabezpečovaniu pomoci sociálne slabším skupinám, menšinám a etnickým skupinám v uplatnení sa na trhu práce, v osobnom, kultúrnom a spoločenskom živote. Cieľom združenia je prispieť k zvýšeniu sociálnej úrovne života a to hlavne znížením nezamestnanosti v regióne Rimavská Sobota a regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Ďalším cieľom je združenia je zamerať sa na voľno časové aktivity, kultúrno vzdelávaciu činnosť, športové aktivity a prevenciu kriminality a drogovej závislosti všetkých vekových skupín obyvateľstva so zameraním na mládež, starých ľudí, rómske obyvateľstvo a obyvateľov zo sociálne slabších rodín. Bc. Zuzana Čonková Kontakt: Občianske združenie DEVIK Rožňavská 10 979 01 Rimavská Sobota Bc. Zuzana Čonková tel.: +421 950 212 092 email: conkova@devik.sk Spolupracujeme a podporujú nás
S
..: vlad :: 2022 :..